Chính sách hoàn hủy

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Trong trường hợp hoàn tiền do lỗi giao dịch hoặc huỷ bỏ, phí bảo hiểm sẽ được hoàn trả trực tiếp cho khách hàng hoặc qua tài khoản . Số tiền được hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào chính sách hoàn tiền của công ty bảo hiểm. Lưu ý rằng đơn bảo hiểm sẽ không được hoàn tiền nếu đã phát sinh khiếu nại bồi thường. .

CHÍNH SÁCH HUỶ ĐƠN BẢO HIỂM

Trường hợp huỷ đơn bảo hiểm, người được bảo hiểm cần phải hoàn thiện thủ tục yêu cầu huỷ đơn bảo hiểm theo các mẫu do Công ty bảo hiểm cung cấp. Số tiền phí bảo hiểm sẽ được hoàn lại theo chính sách hoàn tiền của công ty bảo hiểm.

Đơn bảo hiểm sau khi xác nhận huỷ bỏ sẽ không được kích hoạt lên hệ thống bồi thường. 

Ebaohiem The Example Company 604-555-1234 contact@eBaohiem.com